"In the middle of difficulty lies opportunity"

Albert Einstein


u wenst

de zaak eerst in der minne proberen te regelen

vooralleer te procederen

de lopende gerechtelijke procedure on hold te zetten

het duurt te lang

geen publieke zittingen

dat die rechtszaak u niet langer emotioneel uitput

onnodige procedurekosten te vermijden

de hoge procedurekosten niet langer te laten oplopen

geen onherstelbare relatiebreuk tussen partijen

wij willen later nog samenwerken

proberen om een (deel)akkoord te sluiten

Wettelijk hebt u de vrije keuze om te starten en te stoppen met vrijwillige bemiddeling of gerechtelijke bemiddeling.

 

Wanneer de partijen zelf beslissen om beroep te doen op een professionele bemiddelaar spreekt men over vrijwillige bemiddeling. Indien de partijen tot een akkoord komen kan de overeenkomst degevallend ter homologatie aan de rechtbank voorgelegd worden. Daarom is het belangrijk om te opteren voor een 'erkende bemiddelaar'. In geval er geen akkoord (of deelakkoord) bereikt wordt, zijn de partijen volledig vrij om alsnog een gerechtelijke procedure op te starten.

 

Een gerechtelijke bemiddeling kan opgestart tijdens een lopende gerechtelijke procedure op voorstel van de rechter of één van (of beide) de partijen. De gerechtelijke procedure wordt opgeschort. De rechter beveelt mits akkoord van beide partijen een bemiddeling mbt het hele geschil of een gedeelte. In geval van geen akkoord spreekt de rechter zich uit over de geschilpunten waarover men het niet eens is geraakt.