CONFLICTBEMIDDELINGSKANTOOR GDP

"de klassieke gerechtskosten (rolrecht, deurwaarder, ev. rechtsplegingsvergoeding) 

worden uitgespaard bij vrijwillige bemiddeling"


Wij doen ons best om u een kwalitatieve dienstverlening aan te bieden, waarbij onze tariefvoorwaarden transparant en vooraf gekend zijn zodat u geen onaangename verrassingen dient te ervaren. De definitieve tariefvoorwaarden worden in detail vastgelegd in het bemiddelingsprotocol.

 

De facturatie bestaat uit erelonen en (eventueel) kosten en wordt verdeeld onder de partijen. Er wordt standaard voorschotten onder de vorm van provisies opgevraagd. U heeft recht op een gedetailleerd overzicht

Eerste (telefonisch) kennismakingsgesprek 

Algemene info bemiddeling

GRATIS en vrijblijvend

GRATIS en vrijblijvend

Dossierkosten opstart

GRATIS

Bemiddelingsprotocol opmaak

100 euro (forfait) (te verdelen over de partijen)

Erelonen

basistarief 100 euro/uur (te verdelen over de partijen)

(bij hoogdringend of weekend verhoging met 50 %)

Locatiekosten 

GRATIS op kantooradres.

Eventueel andere kosten (tolken, experten, externe locatiekosten, postzegels, co-bemiddeling..); Vooraf besproken met cliënt.

Doorrekening aan kostprijs

Resultaatsvergoeding

GEEN. Deontologisch nooit van toepassing in ons kantoor.


BTW (de vermelde tarieven zijn exclusief BTW)

VRIJSTELLING mogelijk in bepaalde gevallen.

Rechtsbijstand

TUSSENKOMST mogelijk in bepaalde gevallen


De facturen en voorschotten zijn contant en zonder aftrek contante betaling betaalbaar. Bij wanbetaling kan de dienstverlening opgeschort worden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden en wordt de factuur zonder bijkomende ingebrekestelling verhoogd met 10 %.