Conform de richtlijnen van de FBC is het kantoor verzekerd voor de beroepsaansprakelijkheid bij verzekeringsmaatschappij AXA. De aansprakelijkheid van het kantoor en zaakvoerder éénmanszaak is gelimiteerd tot het bedrag van de onderschreven polis en binnen de grenzen van de dekking. Indien nodig geacht kunt u het polisnummer en bijkomende info per mail aanvragen.

De cliënten en gebruikers verbinden zich door overenkomst en/of gebruik er toe dat de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag van de betaalde erelonen.