"Peace is not the ability of conflict but het ability to cope with it"

Mahtma Gandhi

Conflicten zijn des mensens. Een bemiddelaar helpt de partijen om met hun conflict om te gaan.


 • U heeft geen zin in een jarenlange juridische strijd en gekibbel
 • Uw zaak heeft een tekort aan liquiditeiten. Er is 'gelijk' hebben, 'gelijk'halen en de nodige tijd hebben om 'gelijk' te halen.
 • U wil dat de projecten verder doorlopen, terwijl er bemiddeld wordt.
 • Palliatief. U wenst jarenlange vetes opgelost zien voor u heengaat.
 • U wenst onnodige procedure,- deurwaarders- en advocatenkosten te vermijden.
 • De factuur van de bemiddelaar wordt gesplitst over beide partijen.
 • I.p.v. een 'goed', 'slecht' of 'billijk' vonnis te aanhoren wilt u zelf  actief mee het eindakkoord bepalen. Bent u het niet eens dan is er geen akkkoord. 
 • U vindt dat discussies 'binnenskamers'  moeten gevoerd worden. Uw concurrenten, uw leveranciers, uw cliënten kunnen anders meeluisteren tijdens openbare zittingen.
 • Door tussenkomst van een 'erkende bemiddelaar' garandeert de wet het vertrouwelijke karakter van de gesprekken en voorziet sancties bij  niet-naleving van de vertrouwelijkheid.
 • Een juridisch gevecht komt doorgaans het imago niet ten goede. De wereld is klein. En ... de sociale media heeft ze niet verkleind.
 • U komt niet als 'verliezer' uit de discussie, omdat een bemiddelaar niet oordeelt.  De partijen bepalen samen het eindakkoord.
 • U hecht belang dat de relaties tussen de partijen niet geschonden of hersteld worden. Preventief bemiddelen is mogelijk.
 • U wenst later nog zaken met elkaar te blijven doen of projecten verder afwerken.
 • U  bent als vennoten nog jarenlang (financieel) gebonden met elkaar.

U geeft een onderhandelde oplossing een kans vooralleer een gerechtelijke procedure te starten. Lukt het niet dan hebt u het recht om toch naar de rechtbank te stappen en de punten waarover geen akkoord is door de rechter te laten beslechten.

Vanaf de ondertekening van het bemiddelingsprotocol wordt de verjaringstermijn geschorst voor de duur van de bemiddeling.

Een eindakkoord tot stand gekomen door een 'erkende bemiddelaar' kan ter homologatie aan de rechtbank aangeboden worden zodat het een uitvoerbare titel krijgt maw dezelfde gevolgen als een vonnis.