• U contacteert de bemiddelaar en informeert zich vrijblijvend en kosteloos omtrent bemiddeling
 • Voorstel data voor intakegesprek te samen met beide partijen

 • Overlopen verschillende oplossingswegen (bemiddeling of andere)
 • Beide partijen beslissen vrijwillig om bemiddeling op te starten
 • Informatie en afspraken manier van werken 
 • Ondertekening bemiddelingsprotocol (omschrijving conflict, kosten, vertrouwelijkheid)

 • De bemiddelaar zorgt voor een discreet en sereen vertrouwensklimaat
 • Tijdens de informatiefase worden de meningsverschillen, bekommernissen en belangen van beide partijen opgelijst. De bemiddelaar gaat na of iedereen voldoende geïnformeerd is over de te onderhandelen onderwerpen. Desgevallend wordt er beroep gedaan op een externe expert. De bedoeling is achteraf weloverwogen over een akkoord te kunnen meebeslissen.
 • Inventarisatie van de  beslissingscriteria . Waaraan moet het eindakkoord voldoen ?
 • Samen in respect voor elkaar brainstormen en onderhandelen over oplossingen
 • Ontwerp van overeenkomst uitwerken (eventueel ism gewenste raadsman)

Wederzijds akkoord.

 • Ondertekening van bemiddelingsakkoord over het gehele geschil (of deelakkoord)
 • Homologatie. Een akkoord opgesteld door een 'erkende bemiddelaar' kan aan de rechter ter homologatie aangeboden worden, waardoor het een uitvoerbare titel krijgt en de facto dezelfde gevolgen heeft als een vonnis.

Geen akkoord

 • De bemiddelingsopdracht bij vrijwillige bemiddeling eindigt.
 • Bij gerechtelijke bemiddeling kan aan de rechter een nieuwe termijn voor bemiddeling gevraagd worden of de gerechtelijke procedure verdergezet worden over de resterende punten waarover men het niet eens werd.