De filosofie van ons kantoor is dat de tijd voorbij is dat men alle wijsheid in alle domeinen in pacht heeft.

Net zoals een dokter-specialist gaan wij resoluut voor die gespecialiseerde domeinen die aansluiten bij onze kennis en ervaring

teneinde hoogstaande kwalitatieve bemiddelingsgesprekken te kunnen voeren. 

Door deze multidisciplinaire visie wordt op ons beroep gedaan om als specialist ad hoc op te treden in co-bemiddeling.

 

De unieke combinatie van economist-jurist en een jarenlange ervaring als private banker resulteert in uw ideale vertrouwenspersoon om uw vermogensconflicten te structureren.  Ik zoek pragmatisch en creatief naar financieel verantwoorde oplossingen binnen een correct juridisch kader en overeenkomstig de gewenste krijtlijnen van de cliënten.


 • Discussies omtrent schenkingen en erfenissen
 • Boedelscheiding bij familiale ondernemers
 • Conflicten met financiële instellingen
 • Gevoeligheden inzake opvolging familiale ondernemingen
 • Conflicten inzake bouw en immo-dossiers ; immo-kantoren.
 • Meningsverschillen inzake kunsttransacties
 • Palliatieve gesprekken. Voor het heengaan langdurige vetes oplossen 

"familiale discussies worden het best binnenskamers buiten het openbare karakter van de rechtbank behandeld"

 


 • Ruzies inzake beheer van burgerlijke maatschap en stichtingen
 • Wrijvingen in de bestuurskamer
 • Spanningen tussen vennoten
 • Onenigheden tijdens en na Fusies & Overnames

"Een ervaren bemiddelaar werkt zowel op het inhoudelijke als op het relationele.

Het emotionele aspect wordt vaak onderschat. Ook in zakelijke conflicten."

 

Net zoals bij een ijsberg is het niet zichtbare deel ook belangrijk.

Door enkel het topje juridisch te behandelen komen de partijen er niet altijd uit.

Mits aandacht voor het relationele aspect kan de patstelling gedeblokkeerd worden waardoor inhoudelijke onderhandelingen en oplossingen gemakkelijker worden.