"voorkomen is beter dan genezen"


Preventieve gesprekken voorkomen dat relationele verhoudingen beschadigd geraken en zorgt ervoor dat het gevreesde resultaat uitblijft. Voor het voeren van delicate gesprekken of het meedelen van moeilijke beslissingen wordt het best beroep gedaan op een ervaren bemiddelaar. De gesprekken verlopen serener en juridisch gekibbel achteraf wordt vermeden..

Het nieuwe goederenrecht voorziet in de mogelijkheid van een preventieve vordering voor de rechtbank in geval van ernstige risico's  inzake gezondheid, veiligheid, vervuiling.

Als alternatief kan preventieve bemiddeling buiten de rechtbank opgestart worden, hetgeen als minder ingrijpend ervaren wordt.

Wij stellen vaak vast dat burgerlijke maatschappen en stichtingen ondanks een goede juridische structuur toch nog conflictgevoelig zijn. De klassieke juridische invalshoek negeert essentiële relationele aspecten. Een meerwaarde is een degelijk Conflictcharter en gepaste overlegorganen.

Span de kar niet voor het paard in schenkingsgesprekken ! Doorgaans informeren enkel de schenkers zich juridisch vooraf en mogen de begiften de beslissing later aanhoren., hetgeen de intra-familiale verhoudingen niet altijd ten goede komt. De problemen duiken jaren later toch op. Een bemiddelaar creëert eerst te samen met de raadsman van de cliënt een goed relationeel kader van behoeften en bekommernissen, waarna de geschikte juridische oplossing geïmplementeerd wordt.