CONFLICTBEMIDDELINGSKANTOOR GDP

"When you talk you are only repeating what you know, but when you listen you learn something new."

Dalai Lama

Een bemiddelaar helpt te luisteren naar elkaars bekomernissen en belangen


  • De Federale Bemiddelingscommissie verleent de titel van 'erkende bemiddelaar' op basis van de vereiste kwalificaties, de gepaste diploma's en periodieke opleidingen en een onberispelijke staat inzake strafregister of andere administratieve sancties
  • Een erkende bemiddelaar dient een strikte deontologische code na te leven.
  • Een erkende bemiddelaar dient neutraal, onafhankelijk en onpartijdig te handelen.
  • Een erkende bemiddelaar is aan een streng beroepsgeheim onderworpen. Bij een gerechtelijke bemiddeling kan hij aan de rechter enkel meedelen of er al dan niet een akkoord is ; zonder bijkomende toelichting.
  • Een erkende bemiddelaar wijst de partijen op het vertrouwelijke en confidentiële karakter van bemiddeling.
  • Een erkende bemiddelaar zorgt ervoor dat de bemiddelingsgesprekken en akkoord op een evenwichtige manier voor alle partijen gebeurt.
  • Een akkoord door toedoen van een erkende bemiddelaar kan desgewenst ter homologatie aan de rechtbank aangeboden worden.
  • Tussenkomst mogelijk rechtsbijstand indien beroep gedaan wordt op een erkende bemiddelaar