"When you talk you are only repeating what you know, but when you listen you learn something new."

Dalai Lama

Een bemiddelaar helpt te luisteren naar elkaars bekomernissen en belangen


  • De Federale Bemiddelingscommissie verleent de titel van 'erkende bemiddelaar' op basis van de vereiste kwalificaties, de gepaste diploma's en periodieke opleidingen en een onberispelijke staat inzake strafregister of andere administratieve sancties
  • Een erkende bemiddelaar dient een strikte deontologische code na te leven.
  • Een erkende bemiddelaar dient neutraal, onafhankelijk en onpartijdig te handelen.
  • Een erkende bemiddelaar is aan een streng beroepsgeheim onderworpen. Bij een gerechtelijke bemiddeling kan hij aan de rechter enkel meedelen of er al dan niet een akkoord is ; zonder bijkomende toelichting.
  • Een erkende bemiddelaar wijst de partijen op het vertrouwelijke en confidentiële karakter van bemiddeling.
  • Een erkende bemiddelaar zorgt ervoor dat de bemiddelingsgesprekken en akkoord op een evenwichtige manier voor alle partijen gebeurt.
  • Een akkoord door toedoen van een erkende bemiddelaar kan desgewenst ter homologatie aan de rechtbank aangeboden worden.
  • Tussenkomst mogelijk rechtsbijstand indien beroep gedaan wordt op een erkende bemiddelaar